torstaina, syyskuuta 28, 2006

Ilmoittaudu tasa-arvoseminaariin

Demarinuorten ja Pinkkiruusun tasa-arvoseminaari

Demarinuoret järjestää yhteistyössä Pinkkiruusun kanssa
tasa-arvoseminaarin lauantaina 7.10. klo 11-17 Helsingissä PAM:n
hallituksen tiloissa Hakaniemessä. Seminaari on ilmainen
(Demarinuorten jäsenille maksetaan lounas sekä matkat halvimman
julkisen kulkuneuvon mukaan, kuitteja vastaan.)

Tarkempaa infoa tapahtumasta tulee vielä ennen tapahtumaa niille,
jotka ovat ilmoittautuneet.

Ilmoittaudu mielellään viimeistään torstaina 5.10. Anssi
Pirttijärvelle, ampirt(at)utu.fi / 044 363 0796!

OHJELMA

klo 11.00 Kahvit

klo 11.15 Tilaisuuden avaus
PAM:n nuorisosihteeri, demarinuorten varapuheenjohtaja Minna Räsänen

klo 11.30 Onko naisasia vain naisten asia?
Naisasialiitto Unionin kurssisihteeri Tanja Lehtoranta

klo 12.20 Lounas

klo 13.15 Tarvitseeko tasa-arvo miehiä vai miehet tasa-arvoa?
Tasa-arvoneuvottelukunnan mies- & mediajaoston sihteeri Jussi Aaltonen

klo 14.00 Mitä raamattu oikeasti sanoo homoseksuaalisuudesta?
Vesa Hirvonen, systemaattisen teologian tutkija, Helsingin yliopisto

klo 14.50 Miksi sosialidemokratian ja demarinuorten tulisi olla
feministinen liike?
Hanna Isbom, valtiotieteiden ylioppilas, demarinuori ja feministi.

klo 15.50 Päivän annin yhteenveto
Anssi Pirttijärvi

klo 16.00 Tauko

klo 16.10 Tarvitaanko demarinuorille tasa-arvojaos, mahdollinen tasa-
arvojaoston kokous.

Anssi Pirttijärvi
d-aktiivi, tilaisuuden järjestäjä
ampirt(at)utu.fi
044 363 0796

keskiviikkona, syyskuuta 27, 2006

Netti takaisin käytössä

Kotinetti on ollut poissa käytöstä yli viikon. Sain yhteyden takaisin vasta äsken - kirjoitan kuulumisia pikapuoliin. Paljon on tapahtunut, sekä hyvää että ei niin valoisaa. Elämää siis.
J

lauantaina, syyskuuta 16, 2006

KANNANOTTO: HEDELMÖITYSHOITOJA JATKOSSAKIN NAISPAREILLE JA ITSELLISILLE NAISILLE

Pinkkiruusun kannanotto hedelmöityshoidoista julkaistu 15.9.2006

HEDELMÖITYSHOITOJA JATKOSSAKIN NAISPAREILLE JA ITSELLISILLE NAISILLE

Sosialidemokraattinen hlbt-yhdistys - Pinkkiruusu ry vetoaa eduskuntaan, jotta tämä hyväksyisi hedelmöityshoitolain hallituksen esityksen mukaisessa muodossa ja sallisi hedelmöityshoitojen antamisen naispareille ja itsellisille naisille. Pinkkiruusu on erittäin huolestunut eduskunnan lakivaliokunnan suunnitelmista rajata hedelmöityshoidot vain parisuhteessa elävälle naiselle ja miehelle.

Hallituksen esityksessä ei olla luomassa uusia oikeuksia vaan kirjattaisiin lakiin reilun kymmenen vuoden aikana vakiintunutta käytäntöä. Naispareille ja itsellisille naisille hoitoja antavat vain yksityiset klinikat. Pääsääntöisesti kysymyksessä on ns. tahaton lapsettomuus. Hoitoa ei makseta julkisista varoista, vaan naisparit ja itselliset naiset maksavat itse kalliit hoidot.

Hallituksen esityksessä on monin eri tavoin huolehdittu hedelmöityshoidon avulla syntyvän lapsen edusta. Ratkaisun hoidon antamisesta tekee aina lääkäri ja hänen tulee varmistaa hoidon edellytysten olemassaolo. Hoitoa ei saa antaa, jos on ilmeistä, että syntyvälle lapselle ei voida turvata tasapainoista kehitystä. Hoitoa ei siis saa antaa kenelle tahansa sitä haluavalle.

Jotta luovutettuja sukusoluja voidaan käyttää muiden kuin heteroparien hoidossa, luovuttajan tulee antaa tähän nimenomainen suostumus. Ennen suostumuksen antamista luovuttajalle on kerrottava, ettei hänen ja lapsen välille synny oikeudellista sukulaisuussuhdetta, ellei hän nimenomaisesti suostu mahdolliseen isyyden vahvistamiseen. Ennen isäksi vahvistamisen mahdollistavaa suostumusta luovuttajalle on kerrottava isyyden vahvistamisen merkityksestä. Näin huolehditaan siitä, että siittiöiden luovuttaja suostuu luovutukseen täysin tietoisena luovutuksen vaikutuksista.

Lapsella olisi mahdollisuus saada tieto omasta alkuperästään. Luovutetusta sukusolusta syntyneellä lapsella olisi aina 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys. Jos siittiöiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen, lapsen lisäksi myös äidillä on oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Näissä tapauksissa tieto voidaan antaa välittömästi lapsen syntymän jälkeen. Siten isyyden vahvistaminen on mahdollista lapsen ollessa alaikäinen. Hedelmöityshoidon avulla alkunsa saaneesta lapsesta ei siis välttämättä tule isätöntä.

Lasten edusta huolehtimisen kannalta on tärkeää huomioida myös hedelmöityshoitojen avulla jo syntyneiden lasten asema. Kuluneiden vuosien aikana kun hedelmöityshoitoja on annettu monille naispareille ja itsellisille naisille. Jos hoidot kiellettäisiin näiltä ryhmiltä, näiden lasten asema vaikeutuisi. He kun eivät ole tunteettomia lemmikkejä vaan olemassa olevia, normaaleja lapsia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta pitää lakivaliokunnan suunnittelemaa rajausta perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena ja toteaa hallituksen alkuperäisen esityksen vastaavan paremmin perustuslain yhdenvertaisuussäännösten tavoitteita. Myös Pinkkuruusu vetoaa perustuslain mukaiseen syrjimättömyyskieltoon, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan seksuaalisen suuntautumisen mukaan.

Pinkkiruusu korostaa sosiaalisen vanhemmuuden tärkeyttä. Useiden tutkimusten mukaan homot ja lesbot ovat yhtä hyviä vanhempia kuin heterotkin. Heidän perheisiinsä syntyneillä lapsilla on yhtä hyvät mahdollisuudet kasvaa tasapainoisiksi ja onnellisiksi aikuisiksi kuin heteroperheidenkin lapsilla. Myöskään yksinhuoltajuus ei ole este lapsen hyvinvoinnille. Tärkeintä on, että lasta rakastetaan ja hänen tarpeistaan huolehditaan. Kypsyys vanhemmuuteen kun ei riipu vanhempien parisuhteen muodosta.

Pinkkiruusu pitää tärkeänä myös isien aseman vahvistamista. Tässä oikea keino ei kuitenkaan ole hedelmöityshoitojen kieltäminen naispareilta ja itsellisiltä naisilta. Sen sijaan tarvitaan muutoksia vallitsevissa käytännöissä ja asenteissa muun muassa työelämässä ja avioerotilanteissa.


Lisätietoja:
- puheenjohtaja Jani Ryhänen, p. 050 5372 348
- varapuheenjohtaja Sanna Vallinen, p. 050 460 1611

torstaina, syyskuuta 14, 2006

Pitkä viikonloppu Nusessa...

Viikonloppu ja hyvän ystävän häät edessä. Eilen tuli täyteen 17 päivää töissä putkeen, pidän loppuviikon vapaata. Lauantaina on Tiinan ja Anssin häät Nurmeksessa -kiva päästä välillä hieman rauhoittumaan. Ajatuksissa on sulkea myös kännykkä ja avata se vasta ensi viikon alussa. Olin tapaamassa äsken opinnäytetyötä ohjaavaa opettajaa Lepuskissa, kohta yrityksen toiminnan suunnittelun tunnit ja sitten kotiin pakkaamaan...seitsemän jälkeen pitäisi ollakin Kuopiossa.

Kiitos Juha muuten siitä lehdestä - odotan innolla, että pääsen vastaamaan siihen ;)

tiistaina, syyskuuta 05, 2006

Eduskuntavaaliteemani

Rakkaat ystävät ja toverit. Olen ehdolla Helsingin demareiden jäsenäänestyksessä ehdokkaaksi kevään 2007 eduskuntavaaleissa, numerolla 49. Kuten jo vähän aikaa sitten lupailin, voitte nyt lukea ohesta ajatuksiani ja teemani vaaleja varten.

Miksi olen lähtenyt mukaan?


Olen jo usean vuoden ajan halunnut vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen kehitykseen. Minulle sosialidemokratia ja politiikka on paras keino vaikuttaa asioihin. Vuodesta 2003 olen toiminut sosialidemokraattisessa liikkeessä ja tehnyt aktiivisesti töitä paremman, tasa-arvoisemman ja ihmisarvoisen elämän puolesta.

Toimiminen aluksi opiskelijapolitiikassa niin paikallisella kuin valtakunnan tasolla sekä myöhemmin laajempien kysymysten parissa on saanut minut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, politiikka on väyläni vaikuttaa. Politiikassa vaikuttaa nykyään suuret ikäluokat ja heidän arvonsa. Omalla toiminnallani haluan edistää, että myös nuoremmat sukupolvet pääsevät mukaan päätöksentekoon - jo nyt.

Tasa-arvon lisääntyminen elämän eri sektoreilla

Itselleni kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Haluan toimissani vaikuttaa erityisesti siihen, että vähemmistöihin kuuluvien ihmisten tasa-arvo ja oikeudet toteutuisivat paremmin yhteiskunnassa sekä erityisesti työelämässä. Juuri perustetun sosialidemokraattisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (hlbt) oikeuksia ajavan yhdistyksen, Pinkkiruusu ry:n puheenjohtajana haluan vaikuttaa myös siihen, että tietoisuus hlbt-vähemmistön asemasta ja ongelmakysymyksistä lisääntyisi. Yhdistyksen yksi päätarkoituksista onkin vaikuttaa positiivisesti ihmisten kielteisiin asenteisiin ja ennakkoluuloihin hlbt-vähemmistöjä kohtaan. Tasa-arvoa saavutetaan myös lainsäädäntöön vaikuttamalla. Avioliittolakia tulisi muuttaa siten, että se mahdollistaisi avioliiton samoine oikeuksineen myös samaa sukupuolta oleville pareille sisältäen luonnollisesti mahdollisuuden perheen sisäiseen että ulkoiseen adoptioon.

Työelämä on muuttunut - mitä on käynyt työn arvostukselle?

Nykyään varsinkaan nuoret ihmiset eivät aloittaessaan työuraa voi olla varmoja, että sama työsuhde kestää muutamaa kuukautta pidempää –- saati sitten vuotta. Pätkätyöt ovat todellisuutta suurimmalla osalla nuoria työntekijöitä. Ammattiyhdistysliikkeen on pystyttävä vastaamaan kysymykseen ja parannettava lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden asemaa työmarkkinoilla. Ammattiyhdistysliikkeen tulee ennakkoluulottomasti käydä keskustelua niin työnantajapuolen kuin poliittisten puolueiden kanssa - liittorajoista välittämättä.

Koulutuspoliittiset ratkaisut luovat pohjan suomalaiselle hyvinvoinnille

Koulutuspolitiikan sektorilla tapahtuvilla päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset. Koulutuspolitiikassa tehtävillä päätöksillä on ohjattava koulutuspaikkoja erityisesti aloille, joilla tulevaisuudessa arvioidaan syntyvän voimakasta työvoimapulaa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen arvostusta on lisättävä siten, että nuoret ottaisivat ammatillisen koulutuksen täysiarvoisena vaihtoehtona pohtiessaan koulutuspaikkaa. Palvelualoille syntyvien työpaikkojen palkkauksen on oltava kilpailukykyistä ja palkalla on tultava toimeen myös suurimmilla paikkakunnilla. Korkeakoulutuksen duaalimallinen rakenne on säilytettävä selvänä myös tulevaisuudessa. Näin voidaan taata se, että kummallakin korkeakoulusektorilla, ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla, ovat resurssit kohdallaan tuottaa laadukasta ja tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Mitä on tulevaisuus?

Sosialidemokraattisen liikkeen tulevaisuus on nuorissa. Nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistumiseen erilaisissa yhteyksissä, on helpotettava selvästi. Entisenmallista paikkaan sidottua puoluetoimintaa on kyettävä uudistamaan ja rinnalle tuotava myös muita toiminnan muotoja. Tulevaisuudessa varsinkin uusia nuoria kiinnostaa entistä enemmän jonkun tietyn asiakokonaisuuden ympärille syntynyt toiminta. Hyvän esimerkin tästä antaa HLBT-aktivismi, jolla ollaan saatu houkuteltua liikkeen pariin paljon uusia toimijoita. Vaikuttamisen väylän tarjoaa politiikka ja poliittinen puolue, jonka kautta myös tietyn asiakokonaisuuden
ympärille järjestäytynyt ryhmä voi vaikuttaa. Tämä antaa toimijoille uskoa siihen, että poliittisissa prosesseissa voi vaikuttaa olemalla aktiivinen ja uskomalla aatteeseen. Sukupolvien välistä keskusteluyhteyttä on ennemminkin madallettava tuomalla erilaiset ihmiset yhteen uudenlaisissa toimintamalleissa.


Ole minuun yhteydessä.

Kuulen mielellään ajatuksistasi ja olen valmis oppimaan uutta. Tule tukemaan työtäni paremman ja tasa-arvoisemman elämän ja valoisan huomisen puolesta.

T,
Jani
numero 49 jäsenäänestyksessä
jani(a)janiryhanen.com
050-5372348

maanantaina, syyskuuta 04, 2006

Helsinkiin uusi olohuone!


Kuvassa Seattlen uusi pääkirjasto
Viikonloppuna oli Demarinuorten uusille jäsenille tarkoitettu TTD-koulutus Riihimäellä. Tilaisuus meni innostavissa merkeissä. Luennoimassa oli itseni ja puhis Hetan lisäksi mm. kansanedustaja Jouko Skinnari ja Satu Taiveaho. Iltaruokien kanssa olleen häslingin seurauksena saimme tutustua myös Riihimäen öiseen ravintolatarjontaan. Kyseessä oli kolmas järjestämäni tapahtuma ja ensimmäinen, jonka järjestin kokonaan itse. Osallistujat tuntuivat vielä tykkäävänkin siitä - mikäs sen mukavampaa.

Elävä kaupunki tarvitsee tilaa

Viime viikon loppu oli muutenkin aika kiireistä aikaa. Torstaina vieraakseni tuli hollantilainen kaverini tyttöystävänsä kanssa, jolle sain toimia kaupunkioppaana. Samana iltana oli myös kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan strategiaseminaari. Päällimmäisenä ajatuksena semmasta vahvistui näkemykseni siitä, että kaupunki tarvitsee uuden keskustakirjaston. Mielestäni pääkaupunkiimme on tärkeä saada kaikille avoin, kulttuuri- ja kirjastotila. Kun mietin miten kotikaupunkini Nurmeksen kulttuuri- ja kirjastoelämä mullistui 90-alussa uuden Nurmes-talon myötä, voin vain visioida mitä vastaavanlainen rakennus voisi merkitä Helsingille.

Käytännössä vietin koko lapsuuteni ja nuoruuteni melkein kokonaan joko kulttuuritalolla tai sen liepeillä. Miten ihanaa olikaan syventyä kirjoihin houkuttelevilla sohvilla tai käydä netissä aikana, jolloin kotikoneet eivät olleet vielä jokaisen kotitalouden ulottuvilla. Tila oli suunniteltu siten, että ihmisillä oli mahdollisuus viettää siellä aikaa - usein itsekin jäin sinne sulkemisaikaan saakka. Samaa ei voi sanoa Helsingistä. Paikalliset kirjastot ovat yhtä houkuttelevia kuin pölyinen arkistohuone. Jotain on siis tehtävä.

Lähin hyvä esimerkki kaikille avoimesta tilasta, jossa voi viettää aikaa on Tukholmassa sijaitseva Kulturhuset, joka Sergelin torin vieressä ei ole voinut jäädä huomaamatta jokaiselta kaupungissa vierailleelta suomalaiselta. Vaikkei rakennuksessa kirjastoa olekaan, on sen monipuoliset tilat soveltuneet monenlaiselle toiminnalle aina musiikista teatteriin. Suomalaiset ovat yksi maailman lukuintoisimmista kansoista. Tällainen pääasiassa kirjoitetulle taiteelle omistettu monumentti olisi samalla kiitollisuuden osoitus menneille sukupolville ja lahjana tuleville. Rakennuksen tulisi olla monikäyttöinen ja helposti lähestyttävä. Sähköisten medioiden tulisi olla tärkeässä roolissa rakennusta suunniteltaessa. Aikataulullisesti kirjasto voisi olla valmiina esim. vuonna 2017, jolloin Suomi täyttää 100-vuotta. Sekä toiminnallisesti että ulkoisesti toimiva kirjasto täydentäisi upeasti rakennettua keskustaa Kiasman, Pikkuparlamentin sekä Sanoma-talon jatkeena.

Uuden keskustakirjaston rahoituksessa tulisi alusta lähtien hakea myös uusia rahoitusmuotoja pelkän valtion tai kaupungin rahan lisäksi. Maailmalla on lukuisia hyviä esimerkkejä siitä, miten yksityisellä rahalla saa myös hyvää aikaan. Tilasta ei saa tulla tietysti ainoastaan yksityisesti rahoitettua hanketta, vaan julkisen vallan on oltava tukemassa tätä upeaa hanketta. Oikein toteutettuna hanke voisi tuoda Helsingille mainetta myös entistä upeamman arkkitehtuurin kaupunkina. Kuinka moni esim. on valmis matkustamaan Sydneyhin jo pelkästään sen oopperatalon vuoksi.

Uusi tila toimisi "olotilana" sellaisille, joilla ei ole mahdollisuutta kuluttaa jatkuvasti rahaa ja joille keskustan kaupallisuudelle omistetut pyhäköt ovat kaukaisia. Kirjastossa tulisi järjestää ilmaisia kursseja ikäihmisille, työttömille ja muille, joille sähköisten viestintävälineiden käyttö on vierasta tai se on muuten mahdotonta. Tila toimisi symbolina koko Suomen historialle ja tulevaisuudelle. Olen varma, että aiheesta riittä puhetta runsaasti lähivuosina. Ainakin itse olen täysin hankkeen takana.

Perjantaina oli Helsingin demareiden järjestämät syysbileet ravintolalaiva Wäiskissä. Juontokeikka Annan kanssa meni oikein hyvin - ainakin omasta mielestäni. Saimme nähdä myös uunituoreen Stadin Ruusun painoksen. Itsenäni harmitti, että oma mainokseni oli tippunut lehdestä kokonaan. Toivotaan, ettei valintani eduskuntavaaliehdokkaaksi jää tuosta kiinni ;)

sunnuntaina, syyskuuta 03, 2006

"This is Madonna calling..."


Kiitos Anssi soitostasi - liikutukseni oli hyvin voimakasta Madden laulun jälkeen ;-))
(onnellisen katkerana kämppikselleni, joka ystävällisesti soitti maailman ihanimman laulajan konsertista Amsterdamista äsken mulle Like a virginin aikana...)

Pesen astiat koko ensi viikon!!