keskiviikkona, joulukuuta 28, 2005

Artikkeli Lippu-lehdessä 2005/4

Työtä todellisen tasa-arvon eteen vielä paljon tekemättä

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja valtaväestön välisen tasa-arvon tulee kuulua tasa-arvon määritelmään.

Käsitys tasa-arvosta on muuttunut vuosien saatossa. Kun aikaisemmin tasa-arvosta puhuttaessa tarkoitettiin lähinnä pyrkimystä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, mielletään käsite nykyään kattamaan myös eri vähemmistöjen tasa-arvoiset oikeudet. Myös sosialidemokraattisen liikkeen parissa käsitteellä on edelleenkin monta eri merkitystä.
Nuoremmille demareille sana tasa-arvo pitää sisällään samat oikeudet ja velvollisuudet myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Demariopiskelijoiden ja -nuorten parissa onkin tehty järjestelmällistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvotyötä muutaman viime vuoden aikana.

Ensin syntyivät HLBT-valiokunta ja -verkosto

Vuonna 2004 alusta lähtien SONK:ssa on toiminut HLBT-valiokunta (homo-lesbo-bi-trans-valiokunta), jonka tarkotuksena on ollut nostaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudelliset kysymykset osaksi aktiivista poliittista agendaa. Tänä vuonna HLBT-valiokunnasta tuli yhteinen Demarinuorten kanssa.

Tänä kesänä perustettiin sosialidemokraattinen HLBT-verkosto, joka on ensimmäinen poliittisen puolueen piirissä toimiva HLBT-ryhmä, jonka tarkoituksena on nostaa vähemmistöryhmän ongelmat ja kysymykset laajemmin puolueväen tietoisuuteen.
Verkoston ajatuksena on ollut luoda foorumi, jossa myös HLBT-vähemmistöön kuulumattomat henkilöt voivat kasvattaa tietouttaan HLBT-vähemmistön ongelmista ja lainsäädännön puutteista. Verkoston kautta vaikutetaan yhteiskunnan heteronormatiivisiin rakenteisiin, jotta ne ottaisivat paremminhuomioon HLBT-henkilöt.

Tietoisuus lisää erilaisuuden hyväksymistä

Yhteistyössä HLBT-valiokunnan kanssa, verkosto järjesti lokakuun alussa suuren HLBT-seminaariin. Seminaarissa pohdittiin epäkohtia, joita HLBT-yhteisö kohtaa nykypäivän yhteiskunnassa. Tällaisia ovat mm. samaa sukupuolta olevien perheiden oikeuden puute sisäiseen adoptioon tai jo parikymmentä vuotta valmistelussa ollut hedelmöityshoitolaki ja sen läpisaaminen eduskunnassa. Laadukkaiden alustajien pohjustama seminaari osoitti, että HLBT-henkilöidenasema ja oikeudet kiinnostavat suurta määrää ihmisiä.

Seminaarissa esiintyi myös vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkynen. Hänen mielestä sosialidemokratialla on ollut tärkeä merkitys muotavatessa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työväen oikeuksia. Tynkkysen mukaan ilman sosialidemokraattien vaikutusta, Suomi ei olisi läheskään niin tasa-arvoinenmaa kuin nykyään. Tynkkynen kuitenkin toteaa, että varsinkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajettaessa vihreät ja Vasemmistoliitto ovat ajaneet demareiden ohi. Hänen mukaan läheskään kaikki demarit eivät ole sitoutuneet edistämään HLBT-tasa-arvoa, vaan he ovat antaneet omien ennakkoluulojensa tulla tielle.
Oras Tynkkynen pitää demareiden sisällä alkanutta HLBT-työtä hyödyllisenä ja tarpeellisena. Esimerkkinä hän mainitsee perheensisäisen adoption ajamisessa samaa sukupuolisille pareille, jossa puolueen sisäisellä valistustyöllä voi aidosti olla vaikutusta.

HLBT-työlle tarvetta myös tulevaisuudessa

Seminaariin osallistui myös demariaktiivi Sohvi Hämäläinen Tampereelta. Hän on ollut verkoston toiminnassa sen alusta lähtien. Sohvilta kysyttiin näkemyksiä sosialidemokraattisesta tasa-arvokäsityksestä. Hän piti luonnollisena, että kaikki ihmisryhmät kuuluvat tasa-arvon piiriin. Sohvin mukaan HLBT-kysymykset on aihealue, jossa on kuitenkin vielä paljon parannettavaa yhteiskunnassamme. Vaikka näennäisesti elämmekin suvaitsevaisessa maailmassa, ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan esiintyy vielä runsaasti."Suvaitsevaisuus ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan ymmärrystä" Sohvi toteaaja jatkaa: "ei ole oikein, että jotakin ihmisryhmää kohdellaan kuin syöpäläistä, tai siitä vitsaillaan ja heitetän herjaa".

Perusteilla sosidalidemokraattinen HLBT-yhdistys

Sohvi Hämäläisen mukaan HLBT- verkostolla on mahdollisuus kehittyä suuntaan, jonka avulla tasa-arvo käsitteenä tulisi muuttumaan ja laajentumaan myös sosialidemokraattisen liikkeen piirissä. HLBT-valiokunnan ja -verkoston aktiivien piirissä on virinnyt ajatus viedä sosialidemokraattinen HLBT-työaskeleen eteenpäin ja perustaa oma yhdistys, joka keskittyisi asiallisen HLBT-tietouden lisäämiseen sosialidemokraattien piirissä. Ensi vuonna perustettaneenkin Pinkki Ruusu -yhdistys, jonka päätehtävä on puuttuaHLBT-tasa-arvon epäkohtiin ja lisätä ihmisten tietoutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja tasa-arvosta.

Jani Ryhänen
Sosialidemokraattisen HLBT-verkoston koordinaattori

Ei kommentteja: