lauantaina, kesäkuuta 17, 2006

Tervehdys SAMOKin 10-vuotisjuhlassa 15.6.2006

SONKn tervehdys SAMOKille 10-vuotisjuhlaan 15.6.2006

Hyvät kuulijat!

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n puolesta haluan onnitella kymmenvuotisjuhliaan viettävää SAMOKia. Toivomme paljon onnea ja menestystä myös tuleville vuosille.

Arvoisat kuulijat

Viime aikoina on käyty aktiivista koulutuspoliittista keskustelua, jossa porvarit ovat yrittänyt omia Suomen hyviä saavutuksia koulutuspolitiikan rintamalla itselleen. Hyvän esimerkin tästä antaa Pisa-tutkimus ja sen kansainvälistäkin huomiota herättäneet tulokset.

Kun yhtenäistä peruskoulua maahamme aikoinaan puuhattiin, oli kuitenkin sosialidemokraateilla suuri vaikutus köyhien ja rikkaiden lasten saattamisesta samojen opetussuunnitelmien piiriin. Tällä haluttiin taata se, että huolimatta vanhempien varallisuudesta, olisi kaikilla lapsilla mahdollisuus kouluttautua omien lahjojensa mukaan. Tämä on pohja, jolle Pisan ihme ja suomalainen koulutusjärjestelmä, on rakennettu. Emme halua, että jatkossakaan markkinat ohjaisivat koulutusta, vaan tukisimme koulutusta, joka loisi sosiaalista markkinataloutta. Juuri syrjäytyminen ja eriarvoisuus torjutaan parhaiten kattavalla koulutuspolitiikalla.

Kymmenessä vuodessa korkeakoulusektorilla on tapahtunut suuria muutoksia. Suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä on tullut duaalimallinen ja ammattikorkeakoulut ovat ottaneet paikkansa yliopistojen rinnalla. Uhkana tulevaisuudessa häilyvät lukukausimaksut, jota duaalimallin kummaltakin puolelta tulee vastustaa. Tässä prosessissa on tärkeää, että SONK ja SAMOK yhdistävät voimansa. Yhteistyötä on tehty aikaisemminkin, mutta sitä tulee jatkossa tehdä entistä enemmän.

Hyvät kuulijat

Itselläni on rakkaita muistoja SAMOKista ja sen hallituksessa toimimisesta. SAMOK on toiminut monille tärkeänä paikkana oppia uutta ja vaikuttaa koulutuspolitiikkaan. Itselle se on vahvistanut halua tehdä töitä politiikan parissa myös jatkossa. Amk-opiskelijoiden osuus SONKin jäsenkunnasta on ollut suuressa kasvussa. Kehitys kertoo omaa kieltään siitä, että poliittinen toiminta kiinnostaa entistä enemmän myös amk-opiskelijoita - tulevaisuus näyttää valoisalta.

Onnea vielä kerran!

Ei kommentteja: