tiistaina, syyskuuta 05, 2006

Eduskuntavaaliteemani

Rakkaat ystävät ja toverit. Olen ehdolla Helsingin demareiden jäsenäänestyksessä ehdokkaaksi kevään 2007 eduskuntavaaleissa, numerolla 49. Kuten jo vähän aikaa sitten lupailin, voitte nyt lukea ohesta ajatuksiani ja teemani vaaleja varten.

Miksi olen lähtenyt mukaan?


Olen jo usean vuoden ajan halunnut vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen kehitykseen. Minulle sosialidemokratia ja politiikka on paras keino vaikuttaa asioihin. Vuodesta 2003 olen toiminut sosialidemokraattisessa liikkeessä ja tehnyt aktiivisesti töitä paremman, tasa-arvoisemman ja ihmisarvoisen elämän puolesta.

Toimiminen aluksi opiskelijapolitiikassa niin paikallisella kuin valtakunnan tasolla sekä myöhemmin laajempien kysymysten parissa on saanut minut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, politiikka on väyläni vaikuttaa. Politiikassa vaikuttaa nykyään suuret ikäluokat ja heidän arvonsa. Omalla toiminnallani haluan edistää, että myös nuoremmat sukupolvet pääsevät mukaan päätöksentekoon - jo nyt.

Tasa-arvon lisääntyminen elämän eri sektoreilla

Itselleni kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Haluan toimissani vaikuttaa erityisesti siihen, että vähemmistöihin kuuluvien ihmisten tasa-arvo ja oikeudet toteutuisivat paremmin yhteiskunnassa sekä erityisesti työelämässä. Juuri perustetun sosialidemokraattisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (hlbt) oikeuksia ajavan yhdistyksen, Pinkkiruusu ry:n puheenjohtajana haluan vaikuttaa myös siihen, että tietoisuus hlbt-vähemmistön asemasta ja ongelmakysymyksistä lisääntyisi. Yhdistyksen yksi päätarkoituksista onkin vaikuttaa positiivisesti ihmisten kielteisiin asenteisiin ja ennakkoluuloihin hlbt-vähemmistöjä kohtaan. Tasa-arvoa saavutetaan myös lainsäädäntöön vaikuttamalla. Avioliittolakia tulisi muuttaa siten, että se mahdollistaisi avioliiton samoine oikeuksineen myös samaa sukupuolta oleville pareille sisältäen luonnollisesti mahdollisuuden perheen sisäiseen että ulkoiseen adoptioon.

Työelämä on muuttunut - mitä on käynyt työn arvostukselle?

Nykyään varsinkaan nuoret ihmiset eivät aloittaessaan työuraa voi olla varmoja, että sama työsuhde kestää muutamaa kuukautta pidempää –- saati sitten vuotta. Pätkätyöt ovat todellisuutta suurimmalla osalla nuoria työntekijöitä. Ammattiyhdistysliikkeen on pystyttävä vastaamaan kysymykseen ja parannettava lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden asemaa työmarkkinoilla. Ammattiyhdistysliikkeen tulee ennakkoluulottomasti käydä keskustelua niin työnantajapuolen kuin poliittisten puolueiden kanssa - liittorajoista välittämättä.

Koulutuspoliittiset ratkaisut luovat pohjan suomalaiselle hyvinvoinnille

Koulutuspolitiikan sektorilla tapahtuvilla päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset. Koulutuspolitiikassa tehtävillä päätöksillä on ohjattava koulutuspaikkoja erityisesti aloille, joilla tulevaisuudessa arvioidaan syntyvän voimakasta työvoimapulaa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen arvostusta on lisättävä siten, että nuoret ottaisivat ammatillisen koulutuksen täysiarvoisena vaihtoehtona pohtiessaan koulutuspaikkaa. Palvelualoille syntyvien työpaikkojen palkkauksen on oltava kilpailukykyistä ja palkalla on tultava toimeen myös suurimmilla paikkakunnilla. Korkeakoulutuksen duaalimallinen rakenne on säilytettävä selvänä myös tulevaisuudessa. Näin voidaan taata se, että kummallakin korkeakoulusektorilla, ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla, ovat resurssit kohdallaan tuottaa laadukasta ja tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Mitä on tulevaisuus?

Sosialidemokraattisen liikkeen tulevaisuus on nuorissa. Nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistumiseen erilaisissa yhteyksissä, on helpotettava selvästi. Entisenmallista paikkaan sidottua puoluetoimintaa on kyettävä uudistamaan ja rinnalle tuotava myös muita toiminnan muotoja. Tulevaisuudessa varsinkin uusia nuoria kiinnostaa entistä enemmän jonkun tietyn asiakokonaisuuden ympärille syntynyt toiminta. Hyvän esimerkin tästä antaa HLBT-aktivismi, jolla ollaan saatu houkuteltua liikkeen pariin paljon uusia toimijoita. Vaikuttamisen väylän tarjoaa politiikka ja poliittinen puolue, jonka kautta myös tietyn asiakokonaisuuden
ympärille järjestäytynyt ryhmä voi vaikuttaa. Tämä antaa toimijoille uskoa siihen, että poliittisissa prosesseissa voi vaikuttaa olemalla aktiivinen ja uskomalla aatteeseen. Sukupolvien välistä keskusteluyhteyttä on ennemminkin madallettava tuomalla erilaiset ihmiset yhteen uudenlaisissa toimintamalleissa.


Ole minuun yhteydessä.

Kuulen mielellään ajatuksistasi ja olen valmis oppimaan uutta. Tule tukemaan työtäni paremman ja tasa-arvoisemman elämän ja valoisan huomisen puolesta.

T,
Jani
numero 49 jäsenäänestyksessä
jani(a)janiryhanen.com
050-5372348

5 kommenttia:

Timo Riitamaa kirjoitti...

Duunissa mäellä löytyi postikaapista "Tosimies, Kristillinen miestenlehti", jonka kannessa on teräsmies. Sun toiminta rinnastetaan pääkirjoituksessa Hollannin pedofiilipuolueeseen. Potki niitä perseeseen.

Muuten toivotan puolueellenne kohtuullista vaalimenestystä ;-)

Jani Ryhanen kirjoitti...

Moi. No voi kun kiva. Pitää pyytää jotakuta hankkimaan lehti, tai kopio pääkirjoituksesta (vink vink!!), että voi ottaa kantaa. Mitähän pitäisi ajatella. Hyvä, että kirjoitetaan, vai?

Otin "kohtuullisen vaalimenestyksen" tukena mulle ;)

Kuullaan!

Koobra kirjoitti...

Onnea jäsenvaaliin jne. mutta kun puhuit tuossa lopussa valoisammasta tulevaisuudesta niin on pakko esittää toivomus:

Toivottavasti kampanjasloganisi ei ole "Valoisampi vaihtoehto". Se nimittäin tuo kylmän hien otsalle.

Jani Ryhanen kirjoitti...

Arton ehdotuksesta sloganikseni tulee pidempi, paksumpi ja kestävämpi vaihtoehto ;)

Hanna Sirén kirjoitti...

Onnea matkaan! Vaikuttaa siltä, että sinulla sitä tarmoa ja intoa asioiden hoitamiseen riittää :)

(Kokouksessa muuten mainittiin, että [kaiken muun ohessa] Pinkkiruusu on järjestämässä OSYn kanssa Kerava-ekskun paikalliseen taidemuseoon, kuulosti hauskalta idealta. Onko tarkempi aika jo suunnitelmissa?)