lauantaina, syyskuuta 16, 2006

KANNANOTTO: HEDELMÖITYSHOITOJA JATKOSSAKIN NAISPAREILLE JA ITSELLISILLE NAISILLE

Pinkkiruusun kannanotto hedelmöityshoidoista julkaistu 15.9.2006

HEDELMÖITYSHOITOJA JATKOSSAKIN NAISPAREILLE JA ITSELLISILLE NAISILLE

Sosialidemokraattinen hlbt-yhdistys - Pinkkiruusu ry vetoaa eduskuntaan, jotta tämä hyväksyisi hedelmöityshoitolain hallituksen esityksen mukaisessa muodossa ja sallisi hedelmöityshoitojen antamisen naispareille ja itsellisille naisille. Pinkkiruusu on erittäin huolestunut eduskunnan lakivaliokunnan suunnitelmista rajata hedelmöityshoidot vain parisuhteessa elävälle naiselle ja miehelle.

Hallituksen esityksessä ei olla luomassa uusia oikeuksia vaan kirjattaisiin lakiin reilun kymmenen vuoden aikana vakiintunutta käytäntöä. Naispareille ja itsellisille naisille hoitoja antavat vain yksityiset klinikat. Pääsääntöisesti kysymyksessä on ns. tahaton lapsettomuus. Hoitoa ei makseta julkisista varoista, vaan naisparit ja itselliset naiset maksavat itse kalliit hoidot.

Hallituksen esityksessä on monin eri tavoin huolehdittu hedelmöityshoidon avulla syntyvän lapsen edusta. Ratkaisun hoidon antamisesta tekee aina lääkäri ja hänen tulee varmistaa hoidon edellytysten olemassaolo. Hoitoa ei saa antaa, jos on ilmeistä, että syntyvälle lapselle ei voida turvata tasapainoista kehitystä. Hoitoa ei siis saa antaa kenelle tahansa sitä haluavalle.

Jotta luovutettuja sukusoluja voidaan käyttää muiden kuin heteroparien hoidossa, luovuttajan tulee antaa tähän nimenomainen suostumus. Ennen suostumuksen antamista luovuttajalle on kerrottava, ettei hänen ja lapsen välille synny oikeudellista sukulaisuussuhdetta, ellei hän nimenomaisesti suostu mahdolliseen isyyden vahvistamiseen. Ennen isäksi vahvistamisen mahdollistavaa suostumusta luovuttajalle on kerrottava isyyden vahvistamisen merkityksestä. Näin huolehditaan siitä, että siittiöiden luovuttaja suostuu luovutukseen täysin tietoisena luovutuksen vaikutuksista.

Lapsella olisi mahdollisuus saada tieto omasta alkuperästään. Luovutetusta sukusolusta syntyneellä lapsella olisi aina 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää sukusolun luovuttajan henkilöllisyys. Jos siittiöiden luovuttaja on suostunut isyyden vahvistamiseen, lapsen lisäksi myös äidillä on oikeus saada tietää luovuttajan henkilöllisyys. Näissä tapauksissa tieto voidaan antaa välittömästi lapsen syntymän jälkeen. Siten isyyden vahvistaminen on mahdollista lapsen ollessa alaikäinen. Hedelmöityshoidon avulla alkunsa saaneesta lapsesta ei siis välttämättä tule isätöntä.

Lasten edusta huolehtimisen kannalta on tärkeää huomioida myös hedelmöityshoitojen avulla jo syntyneiden lasten asema. Kuluneiden vuosien aikana kun hedelmöityshoitoja on annettu monille naispareille ja itsellisille naisille. Jos hoidot kiellettäisiin näiltä ryhmiltä, näiden lasten asema vaikeutuisi. He kun eivät ole tunteettomia lemmikkejä vaan olemassa olevia, normaaleja lapsia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta pitää lakivaliokunnan suunnittelemaa rajausta perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallisena ja toteaa hallituksen alkuperäisen esityksen vastaavan paremmin perustuslain yhdenvertaisuussäännösten tavoitteita. Myös Pinkkuruusu vetoaa perustuslain mukaiseen syrjimättömyyskieltoon, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan seksuaalisen suuntautumisen mukaan.

Pinkkiruusu korostaa sosiaalisen vanhemmuuden tärkeyttä. Useiden tutkimusten mukaan homot ja lesbot ovat yhtä hyviä vanhempia kuin heterotkin. Heidän perheisiinsä syntyneillä lapsilla on yhtä hyvät mahdollisuudet kasvaa tasapainoisiksi ja onnellisiksi aikuisiksi kuin heteroperheidenkin lapsilla. Myöskään yksinhuoltajuus ei ole este lapsen hyvinvoinnille. Tärkeintä on, että lasta rakastetaan ja hänen tarpeistaan huolehditaan. Kypsyys vanhemmuuteen kun ei riipu vanhempien parisuhteen muodosta.

Pinkkiruusu pitää tärkeänä myös isien aseman vahvistamista. Tässä oikea keino ei kuitenkaan ole hedelmöityshoitojen kieltäminen naispareilta ja itsellisiltä naisilta. Sen sijaan tarvitaan muutoksia vallitsevissa käytännöissä ja asenteissa muun muassa työelämässä ja avioerotilanteissa.


Lisätietoja:
- puheenjohtaja Jani Ryhänen, p. 050 5372 348
- varapuheenjohtaja Sanna Vallinen, p. 050 460 1611

4 kommenttia:

Kati O. kirjoitti...

Luin tanaan Pinkkiruusun jasenkirjeen: Olette olleet ahkeria.
Jaksamista!

Mikko N. kirjoitti...

Yleistä huolta herättää se, että hallituksen esityksen mukainen muoto ei lapsi-isäsuhdetta pahemmin tue, päinvastoin vesittää sitä estämällä isyyskanteiden tekemisen tilanteissa, joissa itsellinen nainen tai naispari on saanut hedelmöityshoitoja. On myös ongelmallista, että biologiselle isälle tällöin(kin) olisi tarjolla semianonymiteetti peräti 18 vuoden karenssiajalla.

Katson edelleenkin ja toivottavasti eduskunnan suuren salin enemmistö katsoo myös, että hallituksen esityksen mukainen hedelmöityshoitolain muoto on ongelmallinen ja sen tullessa voimaan se todennäköisesti saisi ensi vaalikaudella jatkeekseen muita isän arvoa ja asemaa samoin kuin sukupuolten tasa-arvoa loukkaavia esityksiä.

Eräs asiahan mikä hallituksen esityksestäkin puuttui, mutta jota sinne hanakasti oltaisiin varmasti "täydentämässä" jossakin vaiheessa on juridisen vanhemmuuden vahvistaminen naisparin toiselle osapuolelle.

Paljon on kannettu huolta jo olemassaolevien naisparien hoidettavana olevista lapsista ja heidän asemastaan. Sikäli, jos siinä on ongelmia ja jos isyyden selvittäminen on mennyt mahdottomaksi tai hankalaksi, on muistettava, ettei se ole näiden lasten syy vaan seuraus heidän äitinsä arvovalinnoista ja elämäntilanteista. Naisten, jotka harkitsevat parisuhteen perustamista ja rekisteröimistä toisten naisten kanssa tulisi etukäteen ottaa huomioon se, että sellaisella systeemillä ei ole tarjolla yhtä hyvää perheoikeudellista suojaa kuin että perustaisi perheensä miehen ja naisen avioliiton pohjalta (tai edes avoliiton).

Rekisteröityjä parisuhteita perusteltiin alunperin enimmäkseen perintöoikeudellisilla ja lähiomaisaseman korjauksilla ja r.p. perustettiinkin avioliitosta erilliseksi instituutioksi. Vain näillä edellytyksillä eduskunnan enemmistö saattoi sen mitenkään hyväksyä. Se ei oikeuta ketään "kuvittelemaan siihen sisään" avioliiton kaltaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskien lasten vanhemmuutta ilman että uusi laki pitäisi k.o. aiheesta säätää.

Anssi Pirttijärvi kirjoitti...

Tarkoituksenahan on tietenkin hedelmöityshoidoissa, että lapsen vanhemmat ovat ne, ketkä hänet kasvattavat, vanhemmuus on lähes täysin muuta kuin sitä, että on lapsen biologinen vanhempi.

Sehän on luovuttajan oma tahto, että ei halua isäksi, eikä hedelmöityshoitolaki hallituksen esityksen mukaisena veisi keneltäkään oikeutta isyyteen.

Olen sitä mieltä, että avioliitto yms. perhelait tulisi muuttaa sukupuolineutraaleiksi niin, että puhuttaisiin kahdesta henkilöstä, ei miehestä ja naisesta.

Mikko N. kirjoitti...

Nämä sukupuolineutraalin perhekäsityksen vaatimukset ovat nykyaikana jotenkin "trendikkäitä", mutta kuitenkin myös tavattoman välinpitämättömiä ja ihmisyyttä koskevia biologisia ja sosiaalisia seikkoja kylmästi sivuuttavia. On esimerkiksi perusteltua, että äidille on tarjolla enemmän vanhempainvapaita kuin isille, koska ensinmainittu synnyttää ja imettää. Miehen on taas seistävä parhaansa mukaan perheensä taloudellisena ja henkisenä tukena ja siten kompensoitava naisen haavoittuvampi asema työmarkkinoilla.

Mitä tulee isyyteen ja äitiyteen, yhteiskunnan ei tule tarkoituksellisesti virittää ja suosia järjestelmiä, jotka johtavat lapsen toisen vanhemman puuttumiseen ja epätietoisuuteen alkuperästään jo ennen hedelmöityshetkeäkään. Tarkoittaa siis sitä, että vaikka miehen ja naisen avioliitto onkin perheen perustana suosittava, ei sitä kuitenkaan saa käyttää perusteena aborttiin tai adoptioon painostamiseen tai syrjintään, jos sattuu vaikkapa käymään niin, että nainen tulee ei-suunnitellusti raskaaksi satunnaisesta suhteesta. Sen sijaan olisi tietysti suotavaa, että lapsen isän vastuuseen tällaisissakin tilanteissa panostettaisiin enemmän kuin nykyään.

Mitä tulee luovutettujen sukusolujen käyttöön yleensäkään, sellaista on vältettävä viimeiseen asti, jos se suinkin on mahdollista hyödyntäen nykyaikaiset koeputkihedelmöitys- ja mikroinjektiotekniikat (voidaan saada siittiöitä suoraan kiveksistä tai lisäkiveksistä vaikkei niitä olisi siemennesteessä!), koska tähän liittyy aina biologisen vanhemmuuden sotkeutuminen. Naisparien hedelmöityshoidot johtavat tässä mielessä irrationaaliseen tilanteeseen, koska on ennalta selvää, etteivät kaksi naista voi keskenään lasta siittää vaan luovutettujen siittiöiden tarve olisi luonnostaan ilmeinen.

Kannattaa myös huomata, että luovutetusta siemennesteestä on pulaa, koska ihmiset ovat tulleet valveutuneemmiksi siitä, mitä se merkitsee tai voi merkitä. Siinä ei anneta vain tippaa omaa verta vaan puolikas omaa perimää joillekin itselle mahdollisesti tuntemattomaksi jääville lapsille.