keskiviikkona, elokuuta 02, 2006

Mielipidekirjoitus julkaistu Uutispäivä Demarissa 2.8.2006

Mielipidekirjoitus vuokratyöstä julkaistu Uutispäivä Demarissa 2.8.2006
Vuokraa työläinen halvalla

Miltähän tuntuisi, jos joutuisi miettimään päivittäin, keitä tänään
saa työtovereiksi? Tai odottaa jännityksellä sitä, pitääkö seuraavan
päivän tapaaminen perua mahdollisen työvuoron vuoksi? Työstä ei parane
kieltäytyä tai seuraavaa soittoa ei tule. Tilanne on täysin tuttu
tuhansille vuokratyötä tekeville henkilöille. Vuokratyövoiman käyttö
on lisääntynyt Suomessa tasaisesti viimeisten vuosien aikana ja sitä
käytetään erityisesti toimisto- ja taloushallinnon alalla sekä
teollisuusaloilla. Vuokratyötä tekevät ihmiset ovat työsuhteessa
vuokraajafirman kanssa, mutta tekevät työsuorituksen
käyttäjäyrityksessä.

Periaatteessa ajatus vuokratyöstä on hyvä. Käyttäjäyritys saa nopeasti
ja helposti itselleen työvoimaa ja työntekijä voi työllistyä
lyhyelläkin varoitusajalla. Vuokratyöläisenä toimiminen on perusteltua
erityisesti elämän muutoskohdissa, jolloin säännöllisen työn tekeminen
on vaikeaa tai sitä ei ole tarjolla. Tällaisia tilanteita kohtaa
esimerkiksi nuori, jolla ei ole aiempaa työkokemusta tai vanhempi,
joka haluaa palata töihin pienten lasten hoitojakson jälkeen.
Todellisuudessa suuri osa vuokratyötä tekevistä ihmisistä haluaisi
kuitenkin saada vakituisen työsuhteen.

Ongelmallinen tilanne on silloin, jos työntekijä joutuu olemaan näiden
lyhyiden, pätkitettyjen työsuhteiden piirissä vuodesta toiseen.
Ongelmia esiintyy lisäksi erityisesti vuokrausyritysten palkanmaksussa
sekä lainmukaisten ja työehtosopimusten lisien maksamisessa.
Käyttäjäyritysten pätkittäessä työsuhteita, esimerkiksi työntekijän
lomarahat voidaan maksaa jokaisen palkanmaksun yhteydessä, eikä
palkallista vuosilomaa näin pääse kertymään. Sekä vuokratyö- kuin
käyttäjäyritykset väistelevät vastuuta työntekijästä, jonka asema on
usein täysin mitätön.

Yksittäisen työntekijän asema on hankala. Työn pätkittämisen
vastustaminen voisi johtaa vain työvuorojen loppumiseen
käyttäjäyrityksessä. Pahimmissa tapauksissa vuokratyöläisiä voidaan
pitää uutena orjatyövoimana, joiden työsuhdetta vuokrayritys välittää.
Toki iso osa Suomessa toimivista vuokratyöyrityksistä noudattaa lakia,
mutta ongelman muodostavat erityisesti pienemmät vuokratyöyritykset,
jotka eivät usein takaa vuokratyöntekijöilleen kaikkia lain takaamia
etuuksia.

Vuokratyön ongelmat ovat vain pieni osa yhteiskunnassa esiintyvää työn
muuttuvaa luonnetta. Entistä suurempi osa työläisistä joutuu tyytymään
lyhytaikaisiin, pätkitettyihin työsuhteisiin. Tämä hankaloittaa
selvästi elämän kunnollista suunnittelua. Yhteiskunnan tulee jatkossa
entistä selvemmin puuttua työsuhteiden pätkittämisen taustalla oleviin
rakenteisiin. Myös vuokratyövoimalle ja sen käytölle on asetettava
tarkemmat rajat. Ammattiliittojen on reagoitava nopeammin rehottavaan
ongelmaan ja neuvoteltava selkeät pelisäännöt vuokratyön käytölle sitä
vuokraavien yritysten kanssa, jotta yksittäisen työntekijän oikeudet
voitaisiin taata entistä paremmin.

Jani Ryhänen / Helsinki

Kirjoittaja toimii Demarinuorissa järjestö- ja koulutussihteeri

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Ihan asiaa. Taisit viimeinkin lukea sen Liberon artikkelin.

-Viltsu-