torstaina, maaliskuuta 23, 2006

Artikkeli Varusmies-lehdessä 2006/2

Artikkeli julkaistu Varusmies-lehdessä 2006/2, joka on Varusmiesliiton julkaisu

Milloin avautuvat puolustusvoimien kaapinovet kunnolla?

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä puolustusvoimissa ei ole kirjoitettu paljoa. Näihin vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä tarkoitetaan homo-, lesbo-, bi- tai transihmisiä (HLBT). Eri tutkimusten mukaan HLBT-vähemmistöjä arvioidaan olevan väestöstä 5-10 %. Aiheesta HLBT-henkilöt ja puolustusvoimat ei ole löydettävissä paljon tutkittuatietoa.

Aihe onkin ollut vuosikymmeniä tabu, josta yksinkertaisesti ei ole paljon puhuttu. HLBT-henkilöitä on kuitenkin aina ollut myös puolustusvoimissa. Heidän roolinsa on tosin usein rajoittunut olemaan näkymätön vähemmistö enemmistön sisällä. Vielä useammin he ovat joutuneet sietämään avointa syrjintää loukkaavien sanojen ja tekojen osalta.

Yhteiskunta on muuttunut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Myös puolustusvoimat on joutunut olemaan mukana tässä muutoksessa. Puolustusvoimien palvelukseen ovat astuneet ensimmäiset naiset viime vuosikymmenen aikana sekä maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joiden määrä on ollut kasvanut reippaasti viime vuosina. Tämä on osaltaan luonut paineita hierarkkisena ja homogeenisenä pidettyyn yhteisöön. Paikka, jossa yhdenmukaisuutta ja kuria pidetään tärkeinä ominaisuuksina, ei enemmistöstä poikkeamista ole katsottu hyvällä.

Sietävätkö nykyiset asevelvollisuusjärjestelmän rakenteet paremmin vähemmistöjä paremmin kuin aikaisemmin? Ovatko asenteet HLBT-vähemmistöjä kohtaan lieventyneet? Artikkelia varten on haastateltu vähemmistökysymysten kanssa tekemisissä olevia henkilöitä sekä tiedusteltu mikä on pääesikunnan asevelvollisuusosaston sosiaalisektorin mielipide asiaan.

Vakavaa syrjintää ei ainakaan myönnetä olevan

Nykyisellään puolustusvoimissa ei ole tullut ilmi vakavampia tapauksia, jossa alokkaita olisi syrjitty erityisesti HLBT-taustansa vuoksi. Pääesikunnan asevelvollisuusosaston sosiaalisektorilta kuitenkin myönnetään, että suurimmat ongelmat HLBT-vähemmistöön liittyvät erityisesti loukkaavaan kielenkäyttöön. Alokkaiden nimittely ja alistava kielenkäyttö lienee niin arkipäiväistä, että sitä ei aina ymmärretä pitää edes ongelmana. Vähättelevään sävyyn puhuttelu loukkaa kuitenkin vähemmistöön kuuluvia. Ongelmat lienevätkin syvemmällä kuin puheiden tasolla. Yhdenmukaisuuteen pyrkivät rakenteet aiheuttavat helposti syrjiviä toimintamalleja, joiden kohteena on helposti erilainen tai vähemmistöön kuuluva henkilö.

Yhteiskunnan muutos on tuonut esille yhä enemmän vähemmistöjen ja kulttuurien moninaisuutta. Kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista ja asioista keskustellaan entistä enemmän julkisuudessa, ei se voi olla vaikuttamatta myös puolustusvoimien sisällä vallitsevaan tilanteeseen. Puolustusvoimissa valmistellaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaa ohjeistusta sekä koulutuksen järjestämistä aiheesta. Tämä lakiin perustuvan suunnitelman yhtenä tarkoituksena on taata paremmin mm. vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asema puolustusvoimissa. Sen tarkoituksena on luoda selkeitä käytänteitä sille miten tasa-arvoinen kohtelu toteutuisi ja antaa samalla kantahenkikuntaan kuuluville entistä selkeämpiä ohjeita siitä miten tasa-arvon tavoitteisiin päästäisiin.

Ruotsissa puolustusvoimien homoilla oma järjestö

Erilaisten lakien ja säännösten selvempi esiin nostaminen on vain yksi tapaedistää HLBT-vähemmistöjen oikeuksien toteutumista puolustusvoimissa. Ruotsissa, kuten niin usein muulloinkin, ollaan tässäkin asiassa askeleen edellä. Maassa toimii puolustusvoimissa toimiville seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kuuluville henkilöille perustettu oma järjestö, Homo-, bi-, och transpersoner I Försvaret - HoF. Järjestön tavoitteena on toimia tukiverkostona kaikille HLBT-henkilöille tai muuten aiheesta kiinnostuneille, jotka toimivat armeijan piirissä. Järjestön tavoitteena on nostaa esiin aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ruotsalaisessa armeijassa. Vasta kyseinen järjestö on pystynyt laajemmin tuomaan esille ongelmia, joita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat puolustusvoimissa. Milloinkahan Suomessa ollaan valmiita perustamaan vastaavanlainen yhdistys, joka aktiivisesti voisi nostaa esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Vastaava järjestö voisi olla aidosti edistämässä puolustusvoimissa toimivien HLBT-henkilöiden asemaa ja oikeuksien toteutumista.

Aito halu muutokseen tuo tuloksia

Vain keskustelu aiheesta ja näiden ongelmien esiintuominen voi viedä asiaa eteenpäin. Puolustusvoimia tulisi entistä voimakkaammin vaatia osallistumaan aktiivisemmin keskusteluun, joka koskee tasa-arvon toteutumista sen rakenteissa. Myös aiemmin vaiettuihin kysymyksiin tulisi pystyä vastaamaan ja löytää ratkaisuja miten syrjintään kannustavat tekijät voitaisiin poistaa. Tämä onnistuu vain henkilökunnan koulutuksella, avoimuuden lisäämisellä ja aidolla asennemuutoksella puolustusvoimien joka tasolla.

Jos koet, että sinua syrjitään tai joudut uhkaaviin tilanteisiin seksuaalisen- tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi, ota yhteyttä esimieheesi ja vaadi asian korjaamista. Kenenkään ei tarvitse kokea joutuvansa syrjityksi oman itsensä vuoksi - jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen kohteluun.

Jani Ryhänen

Jani Ryhänen, 25-vuotias opiskelija Helsingistä. Ryhänen toimii erityisesti tasa-arvo-kysymysten parissa ja on jäsenenä mm. Seksuaalinen tasavertaisuus - SETA ry:n politiikkavaliokunnassa sekä Nuorisoyhteistyö ALLIANSSI:n Kaikki erilaisia,kaikki samanarvoisia -kampanjan kampanjatyöryhmässä.

4 kommenttia:

Koobra kirjoitti...

Tämä oli erittän hyvä juttu ja tärkeä avaus "varusmiespolitiikassa". Pitää kiittää myös päätoimittaja Ted Urhoa rohkeasta vedosta. Rohkeasta sikäli, että puolustusvoimat ovat kuitenkin jäykkä ja konservatiivinen instituutio. On saattanut mennä muutamalla herralla pääesikunnassa kahvi väärään kurkkuun lehden avatessaan, mutta asennemuutoksethan tapahtuvat pikku hiljaa.

Arto J. Virtanen kirjoitti...

Olipa kerta kaikkiaan hyvä teksti. Puolustusvoimat edustaa suomalaisessa yhteiskunnassa konservatismin linnaketta ja on upeaa, että pääsit esittämään keskustelualoitteen ikään kuin sisältä päin. Hienoa Jani!

Mikael kirjoitti...

Hienoa!
Puolustusvoimissa esiintyvästä vähemmistöjen syrjinnästä ja rasismista puhutaan aivan liian vähän. Hienoa, että otit asian esille. Itse näen asian rakenteellisena ongelmana joka siirtyy upseerien kesken sukupolvelta toiselle. Upseerin edellytetään olevan konservatiiviset perhearvot ja maailmankatsomuksen omaava macho mies.

Suurin ongelma ovat upseerit jotka eivät ole opiskelleet Maanpuolustuskorkeakoulussa, vaan ovat siirtyneet suoraan asepalveluksen jälkeen puolustusvoimien leipiin.

Jani Ryhanen kirjoitti...

Kiitos kommenteista. Huomaan, etten näin sivarina tiedä todellakaan kaikkea aiheesta. Tärkeintä on ollut juuri herätellä keskustelua aiheesta. Sekä uusien varusmiesten kuin muidenkin on tärkeää tiedostaa, että kyseessä on asia, josta oikeasti ei tarvitse kärsiä. Kun itse on saanut puhua aiheesta todella avoimesti sosialidemokraattisen liikkeen kuin muidenkin sosiaalisten kuvioiden parissa, alkaa olla jo vaikea ajatella millaista on, kun joutuu olemaan kaapissa - tai jos ei ole varma suuntautuneisuudestaan.

Tilanne tullee olemaan myös jatkossa samanlainen ainakin pienemmillä paikkakunnilla. Jos varuskuntakaupungin ilmapiiri yleisesti ottaen on tunkkainen ja ahdistava, ei varuskunta varmaan poikkea siitä ainakaan positiivisempaan suuntaan...Eli vapauttamaan vaan koko Suomi!